Jarosław Kaczyński, prezes PiS, napisał w odczytanym podczas uroczystości liście: "Polityka przynależy do świata wartości, z niezgody na zło". "Prezydent Andrzej Duda pięknie i twórczo rozwija koncepcję Międzymorza rozwijając inicjatywę Trójmorza, grupującej 12 krajów Europy Środkowej" - napisał Kaczyński. To pierwsza edycja Nagrody Prometejskiej i tylko w tym roku zostaje przyznana jej edycja specjalna.

Reklama

Prezydent Duda, odbierając nagrodę, przypomniał, że Lech Kaczyński był krytykowany przez salonowe media, jako romantyk w polityce w przeciwieństwie do pragmatycznego rządu. "Najbardziej romantycznym przejawem polityki Lecha Kaczyńskiego jest gazoport w Świnoujściu" - mówił prezydent Andrzej Duda, odbierając Specjalną Nagrodę Prometejską im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zapowiadając, że "wielka koncepcja polskiej polityki zagranicznej Lecha Kaczyńskiego" będzie realizowana. Jako przykład podał niedawno zawarte z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącej rozlokowania kolejnych amertykańskich sił zbrojnych na terenie naszego kraju. Dowództwo amerykańskiej dywizji zlokalizowane będzie w Poznaniu.

Pozostali laureaci Nagrody Prometejskiej im. Lecha Kaczyńskiego to: Krzysztof Szwagrzyk, Krzysztof Jurgiel, Jan Ardanowski i Daniel Obajtek.