Opinia została wydana w trybie pilnym, nie jest wiążąca.

Reklama