W piątkowym komunikacie PKW przypomniała, że w czwartek o godz. 24.00 upłynął termin zgłaszania kandydatów w wyborach prezydenckich. PKW dodało, że zgłosiło się 19 kandydatów i obecnie trwa sprawdzanie prawidłowości ich zgłoszenia.

Reklama

"Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że zgodnie z treścią art. 228 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wybory Prezydenta Rzeczypospolitej nie mogą być przeprowadzane jedynie w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu, a kadencja tego organu ulega wówczas odpowiedniemu przedłużeniu. Decyzje o wprowadzeniu jednego z konstytucyjnie opisanych stanów nadzwyczajnych mogą podjąć wyłącznie organy państwa upoważnione do tego w Konstytucji RP. Państwowa Komisja Wyborcza oczekuje, że podjęte rozstrzygnięcia będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli" - czytamy w komunikacie szefa PKW Sylwestra Marciniaka.

PKW odniosła się również do panującej obecnie epidemii koronawirusa i wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii. "Państwowa Komisja Wyborcza mając na uwadze już ogłoszony na obszarze kraju stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. poz. 491 i 522) zwraca się z apelem do wszystkich organów władzy i administracji publicznej oraz wszystkich komitetów wyborczych o współdziałanie w sprawach wyborów z uwzględnieniem zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej" - dodał w komunikacie Marciniak.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na 10 maja bieżącego roku. PiS, w tym lider ugrupowania Jarosław Kaczyński ocenił, że nie ma obecnie przesłanek do przesunięcia lub odwołania wyborów. Opozycja, w tym PO, Lewica, PSL, Konfederacja oraz kandydaci niezależnie chcą natomiast ich przesunięcia, argumentując, że panująca epidemia koronawirusa uniemożliwia prowadzenie kampanii wyborczej, a przeprowadzenie wyborów stanowiłoby zagrożenie dla obywateli.