- W imieniu mojej małoletniej córki Ingi, która urodziła się maju, złożyłem w gdyńskim inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dopłatę do świadczenia 500 plus - oświadczył Rutka.

Reklama

-.Zrobiłem to w związku orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, które mówi, że życie ludzkie zaczyna się od chwili poczęcia. Nawet jeżeli w pewnej fazie rozwoju życie dziecka zależy od organizmu matki, dziecko poczęte nie może być traktowane jedynie jako część organizmu matki. Jest podmiotem, bytem, człowiekiem. W związku z tym świadczenie 500 plus przysługuje od momentu poczęcia do ukończenia 18 lat. Dlatego składam wniosek o wyrównanie o kwotę 500 plus za 9 miesięcy - zapowiedział poseł.

Jak przyznał, pracownicy ZUS byli najpierw rozbawieni jego podaniem, ale ostatecznie przyznali mu rację.

Rutka zadeklarował, że jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, cała kwota zostanie przekazana na Klinikę Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i leczenie tam dzieci.