W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie kosztów związanych z budową szpitali tymczasowych Hanna Gill-Piątek otrzymała zestawienie przygotowane przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę.

Reklama

Dane

Dane obejmują 16 szpitali tymczasowych, których koszty budowy wyniosły ponad 600 milionów złotych. Dodatkowo dochodzą koszty za każde „wolne” czy „zajęte” zgłoszone łóżko w takim szpitalu. Jeżeli łóżko jest w gotowości do przyjęcia chorego, jego koszt to 822,43 zł/dobę za łóżko zwykłe i 3773 zł za łóżko respiratorowe.

Wreszcie 18 299 złotych za każdy dzień pracy izby przyjęć. Gdy na łóżkach leżą chorzy, stawki za leczenie są o kilkaset złotych wyższe. Koszt leczenia jednego pacjenta covidowego wynosi ponad 250 tys. zł. Rząd od ponad dwóch miesięcy blokuje dostęp do informacji posłom opozycji.

Odpowiedzi na interpelacje poselską na stronie Sejmu RP>>>