Według gazety, znalezisko zawiera ponad 300 listów i rozkazów, napisanych odręcznie przez francuskiego męża stanu w czasie drugiej wojny światowej - między końcem 1940 roku a grudniem 1942 roku. Dokumenty, w większości opatrzone dopiskiem "tajne", powstały w czasie, gdy de Gaulle był przywódcą emigracyjnego rządu w Londynie - Komitetu Wolnej Francji.

Reklama

"Le Figaro" podaje, że wiele spośród tych listów nie było dotąd znanych, gdyż przez dziesiątki lat przechowywała je sekretarka de Gaulle'a, a następnie jej rodzina. Dopiero w ubiegłym roku o istnieniu dokumentów dowiedział się znany francuski kolekcjoner, Gerard Lheritier, według którego nie ma żadnej wątpliwości co do autentyczności rękopisów.

Jak zaznacza "Le Figaro", generał pisał owe listy w czasie pobytu w Londynie, ale także w trakcie swoich podróży po Bliskim Wschodzie i Afryce.

Listy były dyktowane sekretarce, przepisywane na maszynie i w tej formie wysyłane. Adresatami byli przede wszystkim podwładni de Gaulle'a z francuskiego ruchu oporu w kraju. Liczne noty odnoszą się do kolaborującego z nazistami rządu Vichy, z którym walczył przywódca Wolnych Francuzów.

W odnalezionej po latach kolekcji są także krótkie noty, skierowane do przywódców mocarstw: premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i dyktatora ZSRR Józefa Stalina.

"Pogrążona w niedoli, stara Francja pokłada nadzieję przede wszystkim w starej Anglii" - brzmi fragment cytowanego przez gazetę listu de Gaulle'a do Churchilla z 30 grudnia 1941 roku."W tę 25. rocznicę powstania ZSRR (...) załączam moje osobiste życzenia dla wielkiego przywódcy Rosji, która prowadzi wojnę" - to z kolei zdanie francuskiego męża stanu z listu do Stalina, napisanego 6 listopada 1942 roku, czyli w momencie, gdy ZSRR walczyło wspólnie z zachodnimi aliantami przeciw hitlerowskim Niemcom.

Jak powiedział "Le Figaro" biograf de Gaulle'a historyk Eric Roussel, odnalezione właśnie dokumenty nie ujawniają wielkich tajemnic historii, ale uzupełniają wiedzę historyków o postaci francuskiego bohatera narodowego i tamtej epoce.

Reklama

Nieznane listy de Gaulle'a zostaną zaprezentowane publiczności na specjalnej wystawie w paryskim Muzeum Literatury i Rękopisów od 10 listopada do 12 maja przyszłego roku.