Twórcy uchwały powołują się na "bezpośrednią wolę narodów Krymu" wyrażoną we wczorajszym referendum. Ogłaszają Krym niezależnym, suwerennym państwem - Republiką Krymu. Specjalny status w ramach republiki otrzymuje miasto Sewastopol, w którym swą bazę ma rosyjska Flota Czarnomorska.

Reklama

W deklaracji "niepodległości" stwierdzono, że Republika Krym zamierza budować swoje relacje z innymi państwami na zasadzie równości , pokoju, dobrego sąsiedztwa i innych powszechnie uznawanych zasad współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej pomiędzy państwami.