Kontrole na granicach państw strefy Schengen zostają na dłużej

Komisja Europejska przyjęłaprojekt rozporządzenia, które umożliwi przedłużenie tymczasowych kontroli na niektórych odcinkach granic wewnętrznych w strefie Schengen. Strażnicy zostaną więc na granicach przez kolejne sześć miesięcy.

wróć do artykułu