Na konferencji prasowej Nils Muižnieks powiedział, że najbardziej niepokojące zmiany w prawie dotyczą: Trybunału Konstytucyjnego, zmniejszenia budżetu RPO, rozszerzania uprawnień służb, a także mediów. Jak mówił, zmiany dotyczące TK "sparaliżowały jego prace", a zmiany dotyczące mediów m.in. ograniczyły transparentność wyboru władz mediów publicznych.

Komisarz oświadczył, że pozytywne są działania podejmowane w Polsce na rzecz skrócenia postępowania przed sądem, ale dopuszczalność nielegalnie zdobytych dowodów w procesie sądowym wymaga "dużej ostrożności", a - jak mówił - połączenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego "zagraża niezawisłości prokuratury".

Raport z rutynowej wizyty komisarza w Polsce w lutym br. zawiera cztery rozdziały: prawne i instytucjonalne ramy ochrony i promowania praw człowieka, wymiar sprawiedliwości, wolność mediów oraz prawa kobiet i równość płci.