Trump podkreślił, że po dwudniowym szczycie NATO jest silniejsze niż przed nim. Zaznaczył też, że wierzy w NATO.

Jak dodał, po osiągnięciu wzrostu wydatków na obronę w wysokości 2 proc. PKB należy zacząć rozmawiać o wyższych celach. Jego zdaniem 4 proc. PKB to właściwy poziom.

Zaznaczył, że wydatki Sojuszu na obronność rosną, ale - jak dodał - USA płacą za dużo na NATO.