Ja wynika z materiałów zamieszczonych we wtorek na stronie internetowej BdE, podczas poniedziałkowego wystąpienia przed komisją ds. finansów Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu Hiszpanii, Hernandez de Cos wskazał, że spodziewał się, iż UE będzie działać z “większą siłą, lepszą koordynacją oraz szybciej.

Reklama

Stwierdził, że obecnie oczekiwałby ambitnej i opracowanej szybko strategii konsolidacji podatkowej w UE, która byłaby wprowadzana zaraz po ustaniu epidemii. Przestrzegł, że kryzys może utrudnić zachowanie równowagi gospodarczej w Unii. Aktualne działania Europejskiego Banku Centralnego powinny polegać na przeciwdziałaniu tworzenia się podziałów wewnątrz strefy euro, które znamy już z przeszłości - powiedział Hernandez de Cos. Wskazał, że odpowiedź instytucji unijnych na kryzys powinna być naznaczona “jednolitym działaniem” oraz odrzuceniem polityki protekcjonizmu.

Z opublikowanych w poniedziałek przez BdE prognoz wynika, że hiszpański PKB spadnie w 2020 r. o 9,5-12,4 proc. Z kolei w 2021 r. hiszpański bank centralny spodziewa wzrostu PKB o 6,1-8,5 proc. W zaprezentowanym w kwietniu sprawozdaniu BdE spodziewał się, że w 2020 r. wskutek epidemii koronawirusa nastąpi spadek PKB Hiszpanii o 6,6-13,6 proc.