Jak informuje warszawski ratusz, do rejestru wyborców automatycznie wpisywane są wszystkie osoby na stałe zameldowane w stolicy. Każdy, kto chce upewnić się, czy został ujęty w rejestrze, może to sprawdzić w swojej dzielnicy. Spisy wyborców będą wyłożone do wglądu w urzędach dzielnic do 3 października.

Reklama

Osoby, które zameldują się - nawet ostatniego roboczego dnia przed wyborami, czyli w piątek 7 października - również będą mogły głosować w Warszawie. Natomiast wyborcy, którzy mieszkają w stolicy bez stałego zameldowania i chcą tu głosować, powinni do 4 października (do wtorku przed wyborami) dopisać się do spisu wyborców.

Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu można złożyć osobiście w urzędzie dzielnicy lub - jeśli mieszkaniec posiada profil zaufany ePUAP (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym) - wypełniając elektroniczny formularz na internetowej witrynie http://eurzad.um.warszawa.pl i przesyłając do urzędu miasta przez platformę ePUAP.

Na stronie wybory.um.warszawa.pl dostępny jest też serwis "sprawdź gdzie głosujesz". Podając numer PESEL oraz imię i nazwisko można dowiedzieć się, w której dokładnie obwodowej komisji wyborczej dana osoba będzie mogła głosować. Dodatkowo serwis informuje, czy dany lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykaz dostępny jest dla osób wpisanych do warszawskiego rejestru wyborców. Osoby, które dopisały się do spisu do wyborów parlamentarnych 2011, będą mogły sprawdzić adres swojej komisji wyborczej od 1 października 2011 r.

Ratusz przypomina też, że do 7 października można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, które uprawnia do głosowania w dowolnie wybranej komisji wyborczej. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w swojej dzielnicy osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Szczegółowe informacje wyborcy z Warszawy mogą uzyskać pod numerem warszawskiej infolinii 800 707 047, na stronie wybory.um.warszawa.pl oraz w urzędach dzielnic. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 9 października. Głosować będzie można w godzinach 7 - 21.