Prawie cała, licząca 63 tys. mieszkańców Łomża pozbawiona została w sobotę po południu ogrzewania i ciepłej wody. Powodem była poważna awaria w miejskiej ciepłowni.

Reklama

Awaria polegała na rozszczelnieniu układu rurociągów zasilających miejski system ciepłowniczy. Spowodowało to konieczność wygaszenia kotłów i zatrzymanie pracy Ciepłowni Miejskiej. Awaria miała miejsce na głównym zaworze w ciepłowni. Należało wystudzić rury, spuścić wodę i ponowne napełnić sieć ciepłowniczą.

Przerwa w dostawie ciepła nie spowodowała zbyt poważnego wychłodzenia mieszkań, gdyż z soboty na niedzielę nie było bardzo zimno, tylko - 3 st. C.