Coraz więcej dzieci nie ma szans na dostanie się do przedszkola

| Aktualizacja:

Rośnie liczba dzieci, które nie są przyjmowane do przedszkoli, choć placówki przyjmują więcej dzieci niż pozwalają im na to przepisy - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Raport nie jest miarodajny i zawiera błędy - komentuje MEN.

wróć do artykułu
 • ~bul bul
  (2011-06-17 23:02)
  Jak to Bredzisław otwiera nowe a wy propagandę siejecie
 • ~kasienka----asienka
  (2011-06-17 23:34)
  ... Dzieci!? przedszkola?... Tusck ma to wszystko gdzies..jego interesuje menu na prezydencje. juz nawet nie Euro12... w tej dzidzinie to juz s[pie[rzyl wszystko co bylo do spieprzenia... A teraz hajta do Unii...juz prawie czuje sie krolem, cesarzem, najwyzszym... coz za ekstaza!
 • ~Marek
  (2011-06-18 01:45)
  PRZYPOMINAM

  Gdańsk, dnia 16 VIII 1980 r.
  Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
  Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentuje również załogi zakładów pracy i instytucji, których funkcjonowanie jest niezbędne społecznie. Komitet ów ma na celu doprowadzić do rozmów, które spełnią oczekiwania strajkujących załóg. Jednym z pierwszych warunków rozpoczęcia rozmów jest odblokowanie wszystkich telefonów.
  Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy są następujące:
  1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
  2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
  3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
  4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., – studentów wydalonych z uczelni za przekonania, b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), c) znieść represje za przekonania.
  5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
  6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
  a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
  b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
  7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
  8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
  9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
  10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
  11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
  12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
  13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
  14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
  15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
  16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
  17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
  18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
  19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
  20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
  21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym – brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

  * bez komentarza ...
 • ~Babcia
  (2011-06-18 06:16)
  W PRL bylo dosc przedszkoli. Kto zlikwidowal ano ci co rzadzili Polska i udawali ze sa Polakami.
 • ~zbigniew
  (2011-06-18 08:13)
  MEN mowi ZE NIK KLAMIE. ZMIENIC WLADZE NIK I BEDZIE PO PROBLEMIE. DYREKTORZY PRZEDSZKOLI BEDA SZUKAC CHETNYCH. ALBO ZNISZCZYC JESZCZE BARDZIEJ POLITYKE PRORODZINNA I PO PROBLEMIE
 • ~bolek
  (2011-06-18 08:19)
  Trzeba rzucić hasło 1000 przedszkoli imienia Komorowskich i już szybko samorządy peowskie zaczną budowę