48 tys. zł, przeznaczone będzie na niezbędne potrzeby w szczególności: żywność, leki, odzież, środki czystości i zaopatrzenie dzieci.

Reklama

Pieniądze na ten cel pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, znajdującej się w dyspozycji MAC. Pomoc ta przysługuje niezależnie od środków finansowych przyznanych przez Miasto Katowice.

CZYTAJ TAKŻE: Ratownicy o akcji w Katowicach: To jedno z naszych najtrudniejszych zadań>>>