Jednocześnie sędziowie nie wskazują konkretnych kandydatów i partii, którzy te zasady łamią.

Reklama

Prowadzenie kampanii przed wyborami prezydenckimi już teraz - to działanie wbrew obyczajowi i kulturze politycznej - podkreśla dyrektor do spraw kontroli finansowania partii politycznych i kampanii wyborczej w PKW Krzysztof Lorentz.

Jego zdaniem, w imię zasady równych szans i dobrze pojętej kultury politycznej, zarówno osoby - kandydaci, i podmioty - partie polityczne powinny powstrzymać się od prowadzenia kampanii w okresie w którym jeszcze formalnie ta kampania się nie rozpoczęła.`

PKW napomina partie polityczne, że niewłaściwe jest prowadzenie prekampanii choć nie jest to działanie wbrew Kodeksowi Wyborczemu. Jednak działalność partii politycznych jest regulowana odpowiednimi ustawami - dodaje Lorentz.

To ustawodawca czyli Sejm może rozliczać partie polityczne z prowadzenia prekampanii - wyjaśnia Lorentz. W tej chwili nie ma żadnych mechanizmów regulujących działalność partii w odniesieniu do prekampanii.
Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Marszałek Sejmu ogłosi ich dokładny termin 4 lutego.