Reklama

Apelujemy o powstrzymanie się od przyjmowania zaproponowanych w tej ustawie rozwiązań, a także o przeprowadzenie prac legislacyjnych z należytą rozwagą i w sposób umożliwiający poważną i merytoryczną dyskusję - czytamy. W opinii autorów apelu, wejście w życie zmian proponowanych w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym doprowadzi do paraliżu prac tej instytucji. Ich zdaniem, proponowany przez PiS wymóg każdorazowego orzekania w pełnym składzie radykalnie przedłuży termin oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw skierowanych do Trybunału. Z kolei zmiana zawarta w projekcie - wymóg stwierdzania niekonstytucyjności ustaw większością 2/3 głosów, zamiast zwykłą większością - doprowadzi do tego, że w najtrudniejszych, kontrowersyjnych sprawach, wyrok może w ogóle nie zapaść.

Podpisane pod apelem organizacje pozarządowe nie zgadzają się też z procesem legislacyjnym. Prace nad zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prowadzone są w wielkim pośpiechu, który ogranicza możliwość zajęcia stanowiska przez obywateli, w tym ekspertów i organizacje społeczne. W sprawach fundamentalnych dla ustroju Rzeczypospolitej oraz praw obywateli niezbędny jest namysł i rozwaga, a nie wyścig z czasem i praca w nocy - czytamy w apelu, pod którym podpisały się: Amnesty International, Fundacja Batorego, Fundacja ePaństwo, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa Instytut Spraw Publicznych, Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.