Reklama

Najważniejsze dla nas jest to, aby młodzież, która przyjedzie do Polski i wszyscy uczestnicy, którzy będą brali udział w tych wydarzeniach, doświadczyli pięknych przeżyć duchowych i intelektualnych, żeby czerpali jak najwięcej dla siebie z tej wizyty, ale żeby przesłanie, które pójdzie w świat, ubogaciło ten świat - mówiła, otwierając posiedzenie zespołu, jego przewodnicząca Beata Kempa.

Nasza rola (...), jako rządowego zespołu i wszystkich osób z tym związanych, a więc wszystkich służb, jest rolą absolutnie służebną (...), która w sposób bardzo spokojny, bardzo profesjonalny, będzie te wydarzenia zabezpieczać - podkreśliła.

W tym zakresie wspieramy organizatora - dodała.

Kempa: zdiagnozowane ryzyka związane z ŚDM - wyeliminowane

Uroczystości mamy coraz bliżej, zostały dwa miesiące, (…) abyśmy się w sposób bardzo precyzyjny wszyscy przygotowali - oceniła Kempa podczas wyjazdowego posiedzenia zespołu ds. przygotowania wizyty papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Kempa zaakcentowała bardzo dobrą dotychczasową współpracę z organizatorem ŚDM. Przypomniała, że zgodnie ze specustawą do 15 maja zostały przedstawione przez wojewodów małopolskiego i śląskiego plany zabezpieczenia wizyty Ojca Świętego i ŚDM – i zostały one już zweryfikowane.

Przewodnicząca zespołu wskazała, że poniedziałkowe spotkanie ma też służyć rozwianiu wszystkich ewentualnych wątpliwości – także wobec "medialnego szumu" z tym związanego. My już jesteśmy na tym etapie, że tych wątpliwości nie mamy; skupiamy się wyłącznie na działaniu logistycznym i formalnym - co już poza nami - i teraz wkraczamy w fazę realizacji - mówiła.

Reklama

Kempa podała, że odrębnym zarządzeniem powołała specjalny zespół - grupę roboczą koordynowaną przez RCB składającą się z ekspertów służb i organów administracji rządowej, która ma za zadanie wsparcie organizatora ŚDM w fazie przygotowań i realizacji.

Celem przede wszystkim jest to, aby minimalizować ewentualne czy potencjalne ryzyka, bo takie wystąpić mogą zawsze. Te ryzyka, które zostały zidentyfikowane na podstawie raportu (RCB – PAP), który został w sposób nieformalny podany do publicznej wiadomości - mówiąc oględnie i bardzo delikatnie. (...) I one absolutnie wręcz w mojej ocenie zostały wyeliminowane - podkreśliła Kempa.

Most powietrzny po raz pierwszy w Polsce

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstw i eksperci przedstawią, co do tej pory zostało zrobione, by zapewnić bezpieczeństwo podczas ŚDM i spotkań z Ojcem Świętym.

Zaprezentowana zostanie koncepcja współpracy służb medycznych cywilnych i wojskowych przy wykorzystaniu – po raz pierwszy w Polsce - mostu powietrznego, a także rozwiązania dotyczące łączności.

W posiedzeniu uczestniczy koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM bp Damian Muskus oraz reprezentanci ministerstw, szefowie służb i eksperci.

W marcu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoim raporcie na temat Światowych Dni Młodzieży uznało m.in., że lokalizacja uroczystości w Brzegach k. Wieliczki jest ryzykowna dla życia i zdrowia ludzi. RCB wskazywało m.in. na brak planu ewakuacji, znajdującą się niedaleko ołtarza linię wysokiego napięcia, nieodpowiednie drogi dojazdowe, ryzyko związane z uszkodzeniem czy zniszczeniem pobliskiego wału przeciwpowodziowego.

Na poniedziałkowym spotkaniu zespołu będzie mowa o tym, co zostało zmienione i poprawione.

Jak mówił kilka dni temu PAP pełnomocnik rząd ds. ŚDM Paweł Majewski Brzegi są obowiązującą lokalizacją czuwania modlitewnego papieża z młodzieżą i mszy św. kończącej ŚDM. Lokalizacją alternatywną, gdyby organizator wydarzenia uznał, że nie można skorzystać z Brzegów, mają być krakowskie Błonia.