O śmierci założyciela i prezesa Fundacji Integracja poinformowano w poniedziałek.

Reklama

"To Piotr Pawłowski zmienił wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Pokazał, że osoba z niepełnosprawnością może być aktywnym uczestnikiem życia publicznego i działać na rzecz tej grupy. Przełamywał stereotypy. Udowadniał, także osobom z niepełnosprawnościami, że mogą być aktywne, że niepełnosprawność nie musi ograniczać ich działania" – napisał rzecznik.

Wskazał, że to Piotr Pawłowski w latach 90. zainicjował profesjonalne starania na rzecz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami. "Wyprzedził swoją epokę w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uruchomił magazyn 'Integracja', który dał osobom z niepełnosprawnościami możliwość pełnej informacji o tym, co się dzieje w środowisku, ale też poczucie sprawczości. Dał pole wymiany informacji" – podniósł rzecznik, zaznaczając, że działania magazynu zostały rozszerzone w 2003 r. przez portal niepełnosprawni.pl

"To Piotr Pawłowski (na początku z Piotrem Todysem) pokazał, że można stworzyć ciekawe telewizyjne i radiowe programy poświęcone niepełnosprawności, ale nie bazujące na modelu charytatywnym. W przystępny i interesujący sposób pokazywał w nich tematy związane ze sprawami osób z niepełnosprawnościami" – przypomniał RPO.

Podkreślił, że Piotr Pawłowski był inicjatorem wielu kampanii społecznych, np. sprawni w pracy. Zabiegał o rozwiązania w zakresie dostępności.

"Był naszym Przyjacielem. Będzie nam brakowało Jego rady, pomysłów, dobrego słowa. Będziemy starali się kontynuować Jego dzieło" – napisał rzecznik praw obywatelskich.

Piotr Pawłowski urodził się w 1966 r. W 1982 roku niefortunnie skoczył do wody na główkę, w wyniku czego złamał kręgosłup. Był sparaliżowany, poruszał się na wózku. Ukończył Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowe Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Był doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Był aktywnym dziennikarzem, działaczem społecznym, pracującym na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych. Wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, Medalem Rzecznika Praw Obywatelskich i Medalem Rzecznika Praw Dziecka, a także tytułem "Społecznika Roku 2015".

Reklama