W świetle zapisów rozporządzenia oraz informacji przekazanych publicznie przez Pana Ministra wynika, że dopiero na przełomie marca i kwietnia br. policjanci będą mogli zarejestrować się do szczepienia przeciw COVID-19. Z wcześniejszych informacji wynikało, że system rejestracji funkcjonariuszy nastąpi po 25 stycznia br., co w ocenie Związku było bardzo dobrym rozwiązaniem w przeciwieństwie do decyzji Rady Ministrów RP, zawartej w ww. rozporządzeniu - czytamy we wniosku.

Reklama

W ocenie Prezydium ZG NSZZ Policjantów takie rozwiązanie nie może być zaakceptowane, gdyż to nie kto inny jako funkcjonariusze polskiej Policji od miesiąca marca 2020 roku na pierwszej linii walczą z epidemią koronawirusa, narażając swoje życie i zdrowie - pisze Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów.

50 tysięcy policjantów chce się zaszczepić

Charakter służby wymusza stały kontakt z ludźmi sytuując policjantów po medykach jako najbardziej narażoną grupę zawodową. Funkcjonariusze są już obecnie nadmiernie obciążeni i przemęczeni. Żadna formacja mundurowa tak, jak policja, nie jest obciążona trudami sytuacji związanej z epidemią (...) Jestem przekonany, że polskie Państwo jest w stanie podjąć wysiłek rozpoczęcia w miesiącu lutym szczepień grupy ok. 50 tys. funkcjonariuszy, którzy zgłosili swój akces wzięcia w nich udziału - podkreśla Jankowski.

Od momentu ogłoszenia przez rząd stanu epidemii w naszym kraju, blisko 27 tys. mundurowych przebywało na izolacji domowej, a 12 zmarło z powodu zakażenia koronawirusem. Policjanci przeprowadzili prawie 43 mln kontroli osób przebywających na kwarantannie.