• ~zorro
  (2015-05-03 10:51)
  Zginął jak chciał, będzie bohaterem kiboli Knurowa czy innego Pacanowa.
  Czy kula gumowa jest adekwatna do kostek brukowych i innego żelastwa? Jak najbardziej, tym bardziej, że policja zawsze ostrzega o użyciu broni gładkolufowej, a kibole nie.
 • ~Nastepny Janek Wisniewski padl
  (2015-05-03 20:50)
  Na drzwiach ponieśli go Świętojańską,
  Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.
  Chłopcy kibice pomścijcie druha!
  Janek Wiśniewski padł.
 • ~bul komuch ruski
  (2015-05-04 03:06)
  Zgoda i bezpieczenstwo w akcji
 • ~Radek
  (2015-05-03 11:20)
  POpaprane państwo POlicyjne, już nie pierwszy raz zabija ludzi.
 • ~konstytucjonalista
  (2015-05-04 03:46)
  Różni płatni trolle, od pewnego czasu wypisują nienawistne treści, putinowska lub proputinowska propaganda i kolaboranci celowo mieszają na polskojęzycznych forach, także w sprawie tych wydarzeń. Ciekawe jakby się czuli ci co wypisują różne brednie, gdyby od policyjnej kuli zginął ich wnuk, syn czy ojciec? Zastrzelony, nie był mi ani bratem ani swatem, ale był człowiekiem, młodym Polakiem, niczym nie zasłużył na śmierć - powinien żyć.

  Bluzy z kapturami w taką zmienną pogodę nosi wielu młodych ludzi, chłopcy jak i dziewczęta a nawet ci "średniomłodzi". W takie bluzy rodzice ubierają nawet sześciolatków.

  Policjant nie ma prawa być bezmyślnym sędzią i katem.

  Kibic, którego postrzelono, nic nie demolował, nikogo nie atakował, niczym nie rzucał tylko biegł i w biegu został zastrzelony, z kilkudziesięciu metrów gdy nikomu w żaden sposób nie zagrażał.

  Wszystko widać na filmie. Nie jest więc prawdą, że policja strzeliła do niego w swojej lub czyjejkolwiek obronie. Żaden policjant ani nikt inny nie był przez niego, czy przez innego kibica na boisku, w jakikolwiek sposób zagrożony, zatem policja użyła broni palnej, gładkolufowej, bezpodstawnie a więc bezprawnie.
  ZA PREZYDENTURY B. KOMOROWSKIEGO I RZĄDÓW KLIKI POWSI-PSL TRZYMAJĄCEJ WŁADZĘ W POLSCE, NAGMINNIE I BEZMYŚLNIUE STRZELA SIĘ DO OBYWATELI, W TYM PRZYPADKU Z BRONI GŁADKOLUFOWEJ - ZE STRZELB, A WIĘC BRONI DŁUGIEJ, DUŻEGO KALIBRU, MIERZĄC W SZYJĘ ...!!!

  "W celu ratowania własnego życia policja zdecydowała się użyć tej broni. Atak został odparty. Jeden z kibiców został trafiony gumową kulą w okolice szyi. Policjanci stwierdzili u niego brak oddechu i przystąpili do reanimacji" - wg mojej wiedzy policja podała do wielu mediów, zmanipulowane, nieprawdziwe, zakłamane informacje. Policja użyła strzelb gładkolufowych gdy żaden z policjantów ani nikt inny na stadionie nie był zagrożony jakimkolwiek atakiem, gdy żadnego ataku na nikogo nie było !

  Kibic, który został zastrzelony, nic nie demolował i nikomu, w żaden sposób, nie zagrażał tylko biegł po boisku i w biegu został zastrzelony z kilkudziesięciu metrów.

  Nie jest więc prawdą, że policja strzeliła do niego w swojej lub czyjejkolwiek obronie. Wszystko widać na filmie. Żaden policjant ani nikt inny nie był przez niego zagrożony, zatem policja użyła broni palnej, gładkolufowej, bezpodstawnie a więc bezprawnie.


  W wyniku bezzasadnego, bezprawnego, użycia strzelb gładkolufowych policja zastrzeliła jednego z kibiców, który zmarł w szpitalu. Nieprawdą jest też, że policja udzieliła pomocy postrzelonemu albowiem policja żadnej pomocy mu nie udzieliła a postrzelonego próbował ratować inny kibic, w obecności biernych policjantów.

  Dlaczego mecz nie był zabezpieczany przez karetkę pogotowia?

  Tak organizator meczu jak i interweniująca Policja, nie przestrzegali obowiązujących na całym cywilizowanym świecie procedur i zasad. Zasadą jest, że na takiej imprezie, gdzie jest dużo ludzi musi być od początku i stale karetka pogotowia.

  Nawet jak nie było jej wcześniej, to razem z przybyciem zwartego oddziału szturmowego Policji, z długą bronią palną na stadion powinna być wezwana karetka pogotowia ratunkowego, powinna przybyć na miejsce i tam pozostawać. Wg mnie, bez karetki pogotowia ratunkowego na miejscu, impreza nie powinna się w ogóle odbyć.


  Podkreślam, na filmie widać dokładnie moment postrzelenia, i widać dokładnie, że strzelano do kibiców bezzasadnie, gdyż w momencie postrzelenia kibica, który później zmarł, biegający po boisku, w liczbie kilkudziesięciu (wg mnie na boisku było wtedy nie więcej niż trzydziestu kibiców) ale z pewnością mniejszej niż pięćdziesięciu, kibice byli rozproszeni, niektórzy z nich coś tam wykrzykiwali, machali rękami ale niczym nie rzucali, nikogo nie atakowali, nie było ani ze strony tego, który później zmarł ani ze strony innych kibiców, żadnego zagrożenia dla policjantów, którzy byli zabezpieczeni, w ochronnym rynsztunku szturmowym, osłonięci tarczami szturmowymi, czy dla kogokolwiek innego. Poszkodowany dostał postrzał gdy biegł i w żaden sposób policjantom nie zagrażał. Zmarł zapewne z upływu krwi i innych ciężkich następstw postrzału czy postrzałów ? Być może byłyby jakieś szanse na jego przeżycie gdyby zgodnie z procedurami i przepisami, stosowanymi i obowiązującymi na całyn świecie, na miejscu imprezy była karetka pogotowia.


  Jeżeli nie były przestrzegane, obowiązujące procedury i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące przy organizacji tego typu imprez, jeżeli nie były przestrzegane procedury, przepisy, instrukcje i regulaminy dot. zasad użycia przez zwarty oddział szturmowy broni palnej, w postaci strzelb gładkolufowych, to w obliczu opisanych faktów i dowodów, absolutnie nie można uznać tego zdarzenia za wypadek ...!!!

  Po co, dlaczego policjanci strzelali?

  Otrzymując postrzał w szyję ten kibic nie miał szans na przeżycie, gdyż zapewne została rozerwana tętnica szyjna a nawet rdzeń kręgowy lub i tętnica, i rdzeń kręgowy. Wiem dobrze o czym piszę. Nie jestem laikiem, w tych sprawach, dlatego nie rozumiem dlaczego kibic został postrzelony w szyję? dlaczego policjant strzelał w szyję? Dlaczego strzelał tak wysoko ? Broń palna, także strzelba gładkolufowa sama nie strzela, to nie proca, posiada przyrządy celownicze. Pociski trafiają tam gdzie się mierzy.

  Nazwa broń gładkolufowa oznacza tylko tyle, że lufy tych strzelb są niegwintowane. Ale to bardzo groźna broń, z pociskami dużego kalibru, o dużej sile rażenia.

  Potocznie broń gładkolufowa kojarzona jest ogólnie, jako bezpieczna, na pociski niepenetrujące, gumowe.
  - NIE JEST TO PRAWDA. ALBOWIEM JEST TO BROŃ NA POCISKI DUŻEGO KALIBRU, UDERZAJĄCE Z DUŻĄ SIŁĄ. NAWET POCISKI GUMOWE (Z ZAŁOŻENIA NIEPENETRUJĄCE) MAJĄ DUŻĄ SIŁĘ RAŻENIA I JAK TRAFIĄ NA GOŁE, MIĘKKIE CIAŁO, TĘTNICĘ, W GŁOWĘ, OKOLICE SERCA - MOGĄ POWODOWAĆ CIĘŻKIE URAZY, KONTUZJE, ROZLEGŁE RANY A NAWET ŚMIERĆ. A PRZY TRAFIENIU W KOŚĆ MOGĄ JĄ ZŁAMAĆ.

  DLA WYOBRAŻENIA PODAM ŻE UŻYWAJĄC DO STRZELBY AMUNICJI PENETRACYJNEJ Z NABOJEM PENETRUJĄCYM BRENEKA MOŻNA WYWALIĆ ZAMEK DO DRZWI, PRZEWAŻNIE RAZEM Z DRZWIAMI.
  DLATEGO UŻYCIE TEJ BRONI, TYM BARDZIEJ W MIEJSCU PUBLICZNYM, POWINNO BYĆ WYJĄTKOWE, SZCZEGÓLNIE UZASADNIONE, POWINNO BYĆ OSTATECZNOŚCIĄ, PO WYCZERPANIU WSZYSTKICH INNYCH MOŻLIWOŚCI, PO UŻYCIU WSZYSTKICH INNYCH, MNIEJ NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO JAK PAŁKI, GAZ PIEPRZOWY, PARALIZATORY ETC.

  Wg podręcznika policjanta. Pociski niepenetracyjne stosuje się: - oddając strzał ostrzegawczy (salwę ostrzegawczą) w górę, - celując w dolną część ciała, do wysokości pasa osoby. W przypadku działań sił zwartych w sytuacjach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego, przy stosowaniu tych środków należy zachować ostrożność, uwzględniając ich właściwości mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

  W tym przypadku policja nie działała w stanie jakiejś wyższej konieczności, ani w stanie jakiegoś ekstremalnego zagrożenia dla samych policjantów czy kogokolwiek, nie było żadnego powodu do wielkiego pośpiechu. Policja miała czas aby działać z należytą rozwagą i stosować się do wszystkich procedur i przepisów oraz kierować zdrowym rozsądkiem. Dlatego zupełnie niezrozumiałe jest dlaczego sięgnięto po po najbardziej dotkliwy, najbardziej niebezpieczny środek przymusu bezpośredniego.

  Dlaczego użyto broni palnej z pominięciem innych środków ?

  Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.W działaniach oddziałów i pododdziałów zwartych Policji użycie broni palnej może nastąpić tylko na rozkaz ich dowódców.

  Policjanci przed użyciem broni palnej są obowiązani:
  1) po uprzednim okrzyku "POLICJA" wezwać osobę do zachowania się zgodnego z prawem, a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, zaniechania ucieczki, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy;
  2) w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym w pkt 1 zagrozić użyciem broni palnej, wzywając: "STÓJ - BO STRZELAM";
  3) oddać strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku, jeżeli wezwania określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne.
  2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w sytuacjach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 8 ustawy, a także w innych przypadkach, gdy z zachowania osoby posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego.
  3. Użycie broni palnej w sytuacji, o której mowa w ust. 2, musi być poprzedzone okrzykiem "POLICJA".

  4. Jeżeli wskutek użycia broni palnej nastąpiło zranienie osoby albo widoczny stan bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, policjant jest obowiązany, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz bez zbędnej zwłoki, udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy i następnie spowodować podjęcie wobec niej medycznych działań ratowniczych - w rozumieniu przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • ~przemysław z zadupia
  (2015-05-03 10:45)
  ~m2015-05-03 10:28
  ---
  zapomniałeś dodać, że żyd ma maniakalne skłonności do samobiczowania i krytycznego porównywania swojej nacji z narodem wybranym, tj. pochodzących prosto od Boga, niebiańsko pięknych i mądrych Słowian z nad Wisły.
 • ~stachu
  (2015-05-03 17:56)
  Nie ma tygodnia zeby policjant nie zamordowal jakiegos polaka a kiedy role sie odwruca na to chyba nie bedziemy dlugo czekac
 • ~konstytucjonalista
  (2015-05-03 18:11)
  DEBILEM I BANDYTĄ, CHOCIAŻ W MUNDURZE, JEST TEN, KTÓRY STRZELAŁ. Zastrzelony nie był dla mnie ani bratem ani swatem.Ale był młodym człowiekiem, Polakiem. Nie zasłużył na śmierć.


  Bluzy z kapturami w taką zmienną pogodę nosi większość młodych ludzi, chłopcy jak i dziewczęta a nawet ci "średniomłodzi". W takie bluzy rodzice ubierają nawet sześciolatków.


  Policjant nie ma prawa być bezmyślnym sędzią i katem.

  Postrzelony nic nie demolował tylko biegał i w biegu został zastrzelony z kilkudziesięciu metrów gdy nikomu w żaden sposób nie zagrażał.

  Wszystko widać na filmie. Nie jest więc prawdą, że policja strzeliła do niego w swojej lub czyjejkolwiek obronie. Wszystko widać na filmie. Żaden policjant ani nikt inny nie był przez niego zagrożony, zatem policja użyła broni palnej, gładkolufowej, bezpodstawnie a więc bezprawnie.

  ZA PREZYDENTURY B. KOMOROWSKIEGO I RZĄDÓW KLIKI POWSI-PSL TRZYMAJĄCEJ WŁADZĘ W POLSCE, OSTRZEGAWCZO, DAJE SIĘ OD RAZU "SALWĘ OSTRZEGAWCZĄ" Z BRONI GŁADKOLUFOWEJ - ZE STRZELB A WIĘC BRONI DUŻEGO KALIBRU, MIERZĄC W SZYJE AWANTURUJĄCYCH SIĘ ?!!!

  "W celu ratowania własnego życia policja zdecydowała się użyć tej broni. Atak został odparty. Jeden z kibiców został trafiony gumową kulą w okolice szyi. Policjanci stwierdzili u niego brak oddechu i przystąpili do reanimacji" - wg mojej wiedzy to co napisano wartykule, to nieprawda, to manipulacja i kłamstwo !

  Kibic, który został zastrzelony, nic nie demolował i nikomu, w żaden sposób, nie zagrażał tylko biegał po boisku i w biegu został zastrzelony z kilkudziesięciu metrów.

  Nie jest więc prawdą, że policja strzeliła do niego w swojej lub czyjejkolwiek obronie. Wszystko widać na filmie. Żaden policjant ani nikt inny nie był przez niego zagrożony, zatem policja użyła broni palnej, gładkolufowej, bezpodstawnie a więc bezprawnie.  Na stadionie w Knurowie, podczas czwartoligowego meczu doszło do zamieszek. Wg pierwszych oświadczeń Policji pierwszych oświadczeń, wszystko zaczęło się w czasie pierwszej połowy meczu. Najpierw na murawę rzucano petardy oraz kamienie, niedługo potem część kibiców wbiegła na boisko. Wtedy do akcji wkroczyła policja, która użyła broni gładkolufowej występując przeciw awanturujacej się około pięćdziesięcioosobowej grupie kibiców.

  Zastrzelony został jeden kibic. Zmarł w szpitalu.

  Dlaczego mecz nie był zabezpieczany przez karetkę pogotowia?

  Tak organizator meczu jak i interweniująca Policja, nie przestrzegali obowiązujących na całym cywilizowanym świecie procedur i zasad. Zasadą jest, że na takiej imprezie, gdzie jest dużo ludzi musi być od początku i stale karetka pogotowia.

  Nawet jak nie było jej wcześniej, to razem z przybyciem zwartego oddziału szturmowego Policji, z długą bronią palną powinna przybyć na miejsce i tam pozostawać. Wg mnie, bez karetki pogotowia ratunkowego na miejscu, impreza nie powinna się w ogóle odbyć.


  Podkreślam, na filmie widać dokładnie moment postrzelenia, i widać dokładnie, że strzelano do kibiców bezzasadnie, gdyż w momencie strzału do kibica, który później zmarł, biegający po boisku kibice byli rozproszeni, niektórzy z nich coś tam wykrzykiwali, machali rękami ale niczym nie rzucali, nie było ani ze strony tego, który później zmarł ani ze strony innych kibiców, żadnego zagrożenia dla policjantów w rynsztunku szturmowym, osłoniętych tarczami szturmowymi, czy dla kogokolwiek. Poszkodowany dostał postrzał gdy biegał i w żaden sposób policjantom nie zagrażał. Zmarł zapewne z upływu krwi i innych ciężkich następstw postrzału czy postrzałów ? Być może byłyby jakieś szanse na jego przeżycie gdyby zgodnie z procedurami i przepisami na miejscu imprezy była karetka pogotowia.


  Nic mi póki co nie wiadomo o dowodach na to, że w sam raz ten kibic rzucał czymkolwiek.

  Jeżeli nie były zachowane obowiązujące procedury i przepisy to w obliczu opisanych faktów i dowodów, nie można uznać tego zdarzenia za wypadek.

  Po co więc policjanci strzelali? czy wręcz oddali salwę mierząc na wysokości głów ?

  Otrzymując postrzał w szyję ten kibic w zasadzie nie miał szans na przeżycie, gdyż zapewne została rozerwana tętnica szyjna a nawet rdzeń kręgowy lub i tętnica, i rdzeń kręgowy. Nie jestem laikiem, dlatego nie rozumiem dlaczego kibic został postrzelony w szyję? dlaczego policjant strzelił w szyję? Dlaczego strzelał tak wysoko ? Broń palna, także strzelba gładkolufowa sama nie strzela, to nie proca, posiada przyrządy celownicze. Pociski trafiają tam gdzie się mierzy.

  Broń gładkolufowa tzn., że lufy są niegwintowane.
  Ale w różnych policjach świata, zależnie od potrzeb, używane są też strzelby mające lufy gwuintowane.
  Potocznie broń gładkolufowa kojarzona jest ogólnie, jako bezpieczna, na pociski niepenetrujące, gumowe.

  - NIE JEST TO PRAWDA. ALBOWIEM JEST TO BROŃ NA POCISKI DUŻEGO KALIBRU, UDERZAJĄCE Z DUŻĄ SIŁĄ. NAWET POCISKI GUMOWE (Z ZAŁOŻENIA NIEPENETRACYJNE) JAK TRAFIĄ NA GOŁE, MIĘKKIE CIAŁO, TĘTNICĘ, W GŁOWĘ, OKOLICE SERCA - MOGĄ POWODOWAĆ CIĘŻKIE RANY A NAWET ŚMIERĆ. A PRZY TRAFIENIU W KOŚĆ MOGĄ JĄ ZŁAMAĆ.

  DLA WYOBRAŻENIA PODAM ŻE UŻYWAJĄC DO STRZELBY AMUNICJI PENETRACYJNEJ Z NABOJEM PENETRUJĄCYM BRENEKA MOŻNA WYWALIĆ ZAMEK DO DRZWI, PRZEWAŻNIE RAZEM Z DZWIAMI.

  DLATEGO UŻYCIE TEJ BRONI POWINNO BYĆ WYJĄTKOWE, POWINNO BYĆ OSTATECZNOŚCIĄ, GDY ZAWIODĄ INNE ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO JAK PAŁKI, GAZ PIEPRZOWY, PARALIZATORY ETC.

  POLICJA OPRÓCZ AMUNICJI NIEPENETRACYJNEJ (Z POCISKAMI GUMOWYMI Z ZAŁOŻENIA NIEPENETRUJĄCYMI) POSIADA DO STRZELB GŁADKOLUFOWYCH TAKŻE AMUNICJĘ PENETRACYJNĄ (Z POCISKAMI PENETRUJĄCYMI) I AMUNICJĘ SPECJALNĄ.

  Broń gładkolufowa używana przez polską policję to strzelby powtarzalne, najczęściej :
  „Mossberg model 695”, „Hatsan Escort” , „SDASS Short Imperator”, „Bock IŻ 27”, „Remington 870”, „Remington MCS”, „Benelli M1 Super 90”, „Benelli M3 Super 90”.

  Wymienione strzelby są jednolufową powtarzalną bronią strzelecką systemu przeładowania „pump-action”, nazywane także „repeterem”. Broń ta wedle instrukcji, zależnie od użytej amunicji, służy do:

  - samoobrony,

  - wymuszania posłuszeństwa,

  - obezwładniania przestępców zgodnie z warunkami, zasadami i przypadkami użycia broni palnej,

  - do niszczenia osłon technicznych na odległościach do 50 m.

  Cel oraz zastosowanie strzelby gładkolufowej zależy od użytego naboju:

  – nabój specjalny z pociskiem typu ,,Breneka” – W8MP;

  – nabój specjalny śrutowy typu „Loftka” – LFT-6, 8;

  – nabój specjalny z pociskiem kulowym typu SAK-„Super Sabot”;

  – nabój z pociskiem gumowym typu „Bąk”;

  – nabój z pociskiem gumowym typu „Chrabąszcz”

  – CHRB-20, 30, 50; – nabój ćwiczebny hukowo-błyskowy typu „ONS- 2000”;

  – nabój z pociskiem typu „PR-PIK-94M”, „PR-PIK-98”, „PR-PIK-MAGNUM”;

  – nabój z pociskiem gazowym (proszkowo-obezwładniającym) typu „CS-94M”, „CS-98”.
 • ~Stain
  (2015-05-03 18:34)
  Stadion piłkarski to nie podwórko,ulica,lub pole do harcowania wedle swego widzimisię i napastowania kogo się tylko da to miesce publiczne gdzie oczekuje się na widowisko sportowe a nie chamskie zagrywki podobne do scen z bandyckich filmów.Ten stadion przed pół wiekiem pękał w szwach podczas meczu o wysoką stawkę Piasta Gliwice zConcordią Knurów wynik 2 :1 taki tłum kibiców opuszczał go w sportowym nastroju to byli kibice nie rozwydrzona horda.
 • ~Lidka
  (2015-05-03 18:46)
  GłuPOli platformianej tu nie brak, co sieją jadem , bezmózgi.
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.