Aaron Mordke Kozminski (jak zapisano w aktach) urodził się w Kłodawie, "11 września 1865 r. o godzinie 10 wieczorem, z ojca Abrama Józefa Kozmińskiego (krawca liczącego lat 44) i Gołdy z Łubnowskich, liczącej także lat 44. Akt urodzenia zgłosił wspomniany ojciec (wyznanie: "starozakonny") w obecności świadków: Lajzera Rzeszowskiego (kramarza lat siedemdziesiąt) i Jojki (Jakuba) Skowrońskiego (wyrobnika lat czterdzieści), obydwóch w Kłodawie zamieszkałych". Poniżej znajdują się dwa podpisy w języku hebrajskim.

Reklama
Inne
Inne

Akta Koźmińskiego znajdują się w oddziale poznańskiego archiwum państwowego w Koninie. Oprócz metryki, są tam jeszcze zapisy z ksiąg ewidencji ludności dotyczące między innymi jego pięciorga rodzeństwa. Aron Mordka Kozmiński jest odnotowany jako najmłodszy z rodzeństwa, kawaler, pochodzenia mieszczańskiego, wyznania judaistycznego, zawód (sposób utrzymania): krawiec.

Archiwum Państwowe w Poznaniu ujawniło te dokumenty po najnowszych doniesieniach na temat Kuby Rozpruwacza. Brytyjscy naukowcy, badając DNA pozostawione na miejscu zbrodni przez działającego w XIX wieku w Londynie mordercę, ustalili, że zabójcą był imigrant z Polski. Wskazali też na Aarona Koźmińskiego.

Od sierpnia do listopada 1888 roku Kuba Rozpruwacz brutalnie zamordował pięć kobiet. Nigdy nie został schwytany, choć od samego początku podejrzewano, że może być jednym z przybyszów z Europy Wschodniej, którzy wówczas gęsto zaludniali biedne dzielnice Londynu.

Co ciekawe, z metryki urodzenia Aarona Koźmińskiego wynika, że 11 września obchodził urodziny. Interesujący zbieg daty i terminu publikacji na jego temat.