Aaron Mordke Kozminski (jak zapisano w aktach) urodził się w Kłodawie, "11 września 1865 r. o godzinie 10 wieczorem, z ojca Abrama Józefa Kozmińskiego (krawca liczącego lat 44) i Gołdy z Łubnowskich, liczącej także lat 44. Akt urodzenia zgłosił wspomniany ojciec (wyznanie: "starozakonny") w obecności świadków: Lajzera Rzeszowskiego (kramarza lat siedemdziesiąt) i Jojki (Jakuba) Skowrońskiego (wyrobnika lat czterdzieści), obydwóch w Kłodawie zamieszkałych". Poniżej znajdują się dwa podpisy w języku hebrajskim.

Reklama
Inne
Inne

Akta Koźmińskiego znajdują się w oddziale poznańskiego archiwum państwowego w Koninie. Oprócz metryki, są tam jeszcze zapisy z ksiąg ewidencji ludności dotyczące między innymi jego pięciorga rodzeństwa. Aron Mordka Kozmiński jest odnotowany jako najmłodszy z rodzeństwa, kawaler, pochodzenia mieszczańskiego, wyznania judaistycznego, zawód (sposób utrzymania): krawiec.

Archiwum Państwowe w Poznaniu ujawniło te dokumenty po najnowszych doniesieniach na temat Kuby Rozpruwacza. Brytyjscy naukowcy, badając DNA pozostawione na miejscu zbrodni przez działającego w XIX wieku w Londynie mordercę, ustalili, że zabójcą był imigrant z Polski. Wskazali też na Aarona Koźmińskiego.

Reklama

Od sierpnia do listopada 1888 roku Kuba Rozpruwacz brutalnie zamordował pięć kobiet. Nigdy nie został schwytany, choć od samego początku podejrzewano, że może być jednym z przybyszów z Europy Wschodniej, którzy wówczas gęsto zaludniali biedne dzielnice Londynu.

Co ciekawe, z metryki urodzenia Aarona Koźmińskiego wynika, że 11 września obchodził urodziny. Interesujący zbieg daty i terminu publikacji na jego temat.