Fragmenty baraku, w którym dawniej mieścił się szpital obozowy - trafią z powrotem na swoje miejsce w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau. Właśnie przewieziono je, drogą morską, do Polski.

Reklama

Nie stanie się to jednak szybko, bo trzeba je wcześniej zakonserwować. Szacuje się, że może to porwać nawet trzy lata. Druga część baraku, która znajdowała się w Polsce, niedawno została gruntownie zakonserwowana.

Barak wybudowano na odcinku BIIb w Birkenau, gdzie od września 1943 roku do lipca 1944 roku znajdował się obóz dla Żydów przywiezionych z getta Theresienstadt na terenie ówczesnego Protektoratu Czech i Moraw.