Rozgłośnia radiowa "Głos Rosji" poinformowała, że projekt rozporządzenia został przygotowany przez MSZ Rosji.

Dokument ma na celu upamiętnienie radzieckich więźniów, którzy w latach II wojny światowej przebywali w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz wyzwolicielskiej roli Związku Radzieckiego i jego Sił Zbrojnych w Europie w latach wojennych - informuje "Głos Rosji".

Reklama

Fundacja Auschwitz-Birkenau powstała w 2009 roku z inicjatywy profesora Władysława Bartoszewskiego. Ma zgromadzić 120 mln euro na funduszu wieczystym, z którego coroczne odsetki umożliwią realizowanie niezbędnych prac konserwatorskich nad pozostałościami po obozie. Dotychczas fundusz wsparły 24 kraje, w tym Niemcy.