Szczątki znaleziono w dzielnicy Providencia chilijskiej stolicy, na głębokości około dwóch metrów. Najpierw natrafiono na dwa szkielety, w sumie wykopano ich siedem. Wszystkie ułożone były w pozycji kucznej, bez ubrań i w bardzo złym stanie. Odkopano też fragmenty ceramiki.

Reklama

Wstępne badania wykazały, że odnaleziono preinkaski cmentarz, który ma ponad tysiąc lat. Należy do kultury Llolleo, zamieszkującej tereny obecnego Santiago na kilka wieków przed przybyciem Inków, a potem Hiszpanów.

Archeolodzy zakładają że grobów jest w tym miejscu więcej. Zwrócili się oni do władz metra z prośbą o umożliwienie im prac wykopaliskowych w okolicach znaleziska.