Na 20 planszach zwiedzający zobaczą unikatowe zdjęcia z czasów wojny, przegląd ówczesnej prasy, ikonografię oraz wybrane fragmenty z pamiętników i dzienników osób biorących udział w walkach na frontach i ludzi starających się prowadzić normalne życie, m.in. Pawła Hulki-Laskowskiego, Marii Dąbrowskiej, Michała Kryspina Pawlikowskiego, Laury Turczynowicz, Ferdynanda Goetla i innych. Na wystawie zaprezentowane zostaną również – znajdujące się w zbiorach Muzeum Historii Polski – pocztówki, grafiki i plakaty propagandowe poświęcone losom ludności Polskiej oraz odzyskaniu niepodległości.

Reklama

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 28 lipca do 29 sierpnia 2014 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (obok UW). Wersja multimedialna wystawy będzie prezentowana w Kinie ILUZJON od października do grudnia 2014 r. podczas przeglądu filmowego współorganizowanego przez Muzeum Historii Polski.