Jak poinformował archeolog Olof Ostlund, odnalezione prehistoryczne artefakty potwierdzają, że w dolinie rzeki Torne na dzisiejszej granicy Szwecji i Finlandii ludzie żyli już 11 tysięcy lat temu.

Naukowcy odnaleźli pozostałości prehistorycznego siedliska we wrześniu br. i poddali próbki pobrane ze stanowiska szczegółowym badaniom dla ustalenia ich wieku.

Reklama

Wyniki badań potwierdziły, że w odkrytej osadzie prehistoryczni mieszkańcy doliny Torne żyli o wiele wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Siedlisko sprzed 11 tysięcy lat jest najstarszym znaleziskiem w całym regionie terytorialnym Norrbotten, obejmującym północną część Szwecji.

Odkrycie jest ważne dla szwedzkich naukowców, gdyż zmusza do weryfikacji dotychczasowych teorii dotyczących początków migracji ludzi na tereny północnej Szwecji i Norwegii.

Jak dotąd naukowcy zakładali, że w okresie ostatniego zlodowacenia lądolód skandynawski utrzymywał się na terenach Szwecji jeszcze kilka tysięcy lat temu, uniemożliwiając istnienie ludzkich grup.

Zdaniem O.Ostlunda, znalezisko w okolicach Kaunisvaara przeczy tym założeniom i dowodzi, że 11 tysięcy lat temu lądolód nie był tak rozległy, jak dotychczas sądzono.