Zachowanie złotówki, wzmocnienie rynku wewnętrznego, współpraca państw środkowoeuropejskich na forum UE, koordynacja działań unijnych państw zachowujących waluty narodowe - to według Zbigniewa Ziobry i Marka Jurka podstawowe zasady dające "realną alternatywę" dla polityki rządu Donalda Tuska.Liderzy Solidarnej Polski i Prawicy Rzeczypospolitej przedstawili w sobotę na wspólnej konferencji prasowej stanowisko dotyczące tego, jak według nich powinna wyglądać polska polityka w Unii Europejskiej. Impulsem dla wspólnego zaprezentowania przez Ziobro i Jurka poglądów w tej kwestii był zakończony w piątek szczyt UE.

Reklama

Zbigniew Ziobro ocenił, że należy przyjąć inny punkt widzenia i kierunek rozwiązywania problemów w Europie. Lider Solidarnej Polski ocenił, że "polski rząd powinien prowadzić w tej sprawie fundamentalnie inną politykę". Marek Jurek przedstawił podstawowe zasady, które - według Solidarnej Polski i Prawicy Rzeczypospolitej - powinny obowiązywać w polskiej polityce na forum europejskim. Są to: zachowanie przez Polskę waluty narodowej, gdyż - jak mówił Jurek - jest to konieczny warunek konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; wzmocnienie rynku wewnętrznego, bo musimy mieć silny popyt wewnętrzny, by był drugim filarem gospodarki obok eksportu, a z tym wiąże się wzmocnienie polskich rodzin, by były zdolne do dokonywania zakupów i podtrzymywania tym samym popytu wewnętrznego.

Ponadto według Jurka i Ziobry, Polska w Unii Europejskiej powinna działać na rzecz silnej współpracy państw regionu Europy Środkowej oraz tego, by koordynowana była współpraca państw unijnych, które zachowują walutę narodową. "Te zasady, to jest realna alternatywa dla polityki obecnego rządu" - powiedział Jurek.