53 proc. respondentów uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia swoje obowiązki, przy czym 9 proc. wyraża tę opinię w sposób zdecydowany. Przeciwnego zdania jest 35 proc. badanych (opinie zdecydowane wypowiada 11 proc. osób). 12 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii.

Reklama

W grudniu oceny prezydenta pogorszyły się. W bieżącym miesiącu w porównaniu do listopada udział dobrych ocen prezydenta zmalał o 7 punktów procentowych (z 60 proc. do 53 proc.) a odsetek opinii negatywnych wzrósł z 28 proc. do 35 proc.

39 proc. ankietowanych pracę Donalda Tuska ocenia pozytywnie, a 51 proc. negatywnie. Zdecydowanych ocen pozytywnych jest mniej niż zdecydowanych ocen nieprzychylnych (4 proc. w porównaniu do 18 proc.). Trudności z oceną działalności premiera deklaruje 10 proc. ankietowanych.

Jak zauważa OBOP, po wzroście sympatii wobec premiera na czas kampanii i wyborów od listopada notowania Donalda Tuska spadają. W grudniu w porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił spadek odsetka dobrych ocen z 44 proc. do 39 proc. i wzrost udziału negatywnych z 45 proc. do 51 proc.

Reklama

60 proc. Polaków działalność rządu ocenia źle, przy czym kategoryczny w swojej ocenie jest co piąty respondent (19 proc. odpowiedzi "zdecydowanie źle"). Dobrą opinię o rządzie ma 31 proc. badanych, natomiast ocenę zdecydowanie pozytywną wystawia 1 proc. osób. Zdania nie ma 9 proc. respondentów.

OBOP zauważa, że na tle ostatnich miesięcy grudniowe oceny rządu są bliższe tym z okresu wakacji (lipiec-sierpień) niż z okresu kampanii wyborczej i czasu tworzenia nowego rządu. Po chwilowej poprawie oceny rządu, w grudniowym badaniu dobrych opinii jest mniej o 4 punkty procentowe, a jednocześnie wzrosła liczba ocen złych - o 6 punktów.

Sondaż przeprowadzono od 8 do 11 grudnia na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15. i więcej lat.