Coraz więcej Polaków niezadowolonych z pracy parlamentu. Z sondażu CBOS wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca wzrósł odsetek osób krytycznych wobec pracy posłów (o 8 punktów, do 71 proc.), przybyło też respondentów niezadowolonych z działalności senatorów (o 5 punktów, do 53 proc.).

Reklama

Dobre styczniowe oceny urzędu prezydenta w lutym pogorszyły się. Zadowolenie z pracy Bronisława Komorowskiego deklaruje obecnie dwie trzecie Polaków (64 proc., od stycznia spadek o 6 punktów), jedna piąta (21 proc., wzrost o 3 punkty) jest nią rozczarowana, a 15 proc. (wzrost o 3 punkty) nie ma zdania na jej temat.

Od grudnia poprawiły się oceny instytucji wymiaru sprawiedliwości. O 6 punktów zmniejszyła się grupa osób rozczarowanych pracą sądów (do 53 proc.), w takim samym stopniu ubyło ankietowanych sceptycznych wobec funkcjonowania prokuratury (do 48 proc.). Mimo poprawy notowań, w społeczeństwie nadal dominuje negatywny stosunek do obu instytucji.

Nie zmieniły się opinie o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia. W dalszym ciągu ogromna większość ankietowanych wyraża się o niej z dezaprobatą (81 proc.), a tylko nieliczni (13 proc.) są zadowoleni z funkcjonowania Funduszu.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (273) przeprowadzono w dniach 31 stycznia - 6 lutego 2013 roku na liczącej 1111 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.