Za wnioskiem głosowało 192 posłów, 242 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu.

Reklama