Podjęta we wtorek uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego głosi, że nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności jakiegoś przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z konstytucją już z chwilą ogłoszenia wyroku. TK orzekł 9 marca, że kilkanaście zapisów nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS, jest niekonstytucyjnych. Według rządu nie był to wyrok, bo TK działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami, i nie zostanie opublikowany.

Reklama

Dość wyraźnie widać, że cały porządek prawny zaczyna się dzielić na prawo reprezentowane przez sądy i TK oraz bezprawie, które będzie reprezentować - w mojej ocenie - władza wykonawcza w rękach PiS - stwierdziła Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) podczas briefingu w Sejmie.

Uważamy, że najwyższy czas, aby całe społeczeństwo przyłączyło się do protestu przeciwko temu, że PiS w ten sposób łamie konstytucję i porządek prawny - dodała.

Z kolei wicemarszałek Sejmu i posłanka Nowoczesnej Barbara Dolniak zastanawiała się, jakie jeszcze gremium musi się zebrać żeby potwierdzić, iż orzeczenia TK są ostateczne i powszechnie obowiązujące. Już nie wystarcza Trybunał Konstytucyjny, bo to spotkanie towarzyskie. Już nie wystarcza Sąd Najwyższy i podjęta przez niego uchwała, bo to grupa kolesiów. Pytanie, co musi się wydarzyć ,żeby rząd respektował wyroki TK - mówiła Dolniak nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli rządu oraz PiS.

Dodała, że uchwała SN będzie mieć wpływa na orzecznictwo sądów niższego szczebla. Musimy pamiętać, że Sąd Najwyższy w naszym systemie prawnym odgrywa ogromną rolę, wskazuje na linię orzeczniczą, która uwzględniana jest przez sądy powszechne niższego rzędu. Mam więc nadzieję, że w oparciu o tę uchwałę również sędziowie sądów niższych szczebli będą postępować w ten sam sposób, jak to wynika z treści uchwały Sądu Najwyższego - mówiła wicemarszałek.

We wtorek obradowało Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, na którym dyskutowano nad sprawozdaniem z działalności tego sądu, jakie co roku przygotowuje Pierwszy Prezes SN. Oprócz tego Zgromadzenie podjęło dodatkową uchwałę, kierując się koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych. Odnosi się ona do kwestii nieopublikowanego przez rząd orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne przepisy grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale autorstwa PiS.

Głosi ona, że Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania.

Reklama

Rzecznik klubu PiS Beata Mazurek, pytana we wtorek o uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, m.in. zapowiedziała, że jak najszybciej złożony w Sejmie zostanie projekt nowelizujący ustawę o TK, tak by zakończyć "szerzącą się anarchię".