Wiesław Jasiński jest Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Reklama

Jasiński jest doktorem nauk prawnych. Był dyrektorem w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2006 r. pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w latach 2007-2010 był dyrektorem delegatury CBA w Gdańsku.