Prezydent zaznaczył, że Inicjatywa Trójmorza została powołana z myślą o stworzeniu nieformalnej platformy współpracy pomiędzy Polską, Chorwacją, Litwą, Łotwą, Estonią, Czechami, Słowacją, Słowenią, Węgrami, Rumunią, Bułgarią i Austrią.

Reklama

Naszym priorytetem jest zbudowanie spójności infrastrukturalnej i gospodarczej na osi Północ-Południe – powiedział prezydent.

Ocenił, że spotęguje to pozytywne efekty naszego członkostwa w UE poprzez uzupełnienie relacji Wschód-Zachód, już dzisiaj zaawansowanych. Chcemy w ten sposób być nie tylko beneficjentem, ale przede wszystkim współtwórcą europejskiej jedności – podkreślił.