Tylko 28 proc. badanych uważa, że Radziwiłł dalej powinien być ministrem zdrowia. Jak wynika z sondażu pozytywnie oceniają go jedynie deklarujący poparcie dla PiS, elektorat pozostałych partii zdecydowanie opowiada się za jego dymisją.

Reklama

Sondaż IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono 4-5 stycznia 2018 roku na próbie 1100 osób. W piątek w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyły się rozmowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z rezydentami, które nie zakończyły się porozumieniem.

Protestujący domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych. Od listopada prowadzą akcję wypowiadania klauzuli opt-out, czyli dobrowolnej zgody lekarza na pracę powyżej 48 godz. tygodniowo.