"To nie jest najbardziej wyrafinowana analiza psychologiczna korzystania przez ludzi z ich prawa stowarzyszania się zgodnie ze swym życzeniem" - odpowiedział Lis.