Jak podał IBRIS, 7,7 proc. badanych stwierdziło, że "zdecydowanie nie popiera" członkostwa w UE. Taki sam procent ankietowanych postawił na odpowiedź "racze nie popieram". Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3,7 proc.

Reklama

Inne sondaże wskazują na podobne poparcie

Z badań przeprowadzonych w czerwcu przez CBOS wynikało, że przynależność Polski do UE popiera 92 proc. ankietowanych, a 5 proc. jest jej przeciwna. Nieco niższy wynik odnotowano w lutym 2022 r. w sondażu Kantar Public przeprowadzonym na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wówczas 82 proc. Polaków wyrażało poparcie dla Unii Europejskiej.

Sondaż został przeprowadzony 18 sierpnia 2022 r. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na ogólnopolskiej próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

Reklama

autor: Iwona Żurek