CBOS w sierpniu, tak jak co miesiąc, poprosił Polaków o ocenę działalności Sejmu, Senatu i prezydenta. "Od poprzedniego badania z przełomu czerwca i lipca pogorszeniu uległy opinie o działalności izby niższej parlamentu. Notowania izby wyższej pozostają względnie stabilne. W sierpniu znacznie gorsze niż w poprzednich pięciu miesiącach są opinie o prezydenturze Andrzeja Dudy" - napisano w komunikacie.

Reklama

Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 26 procent badanych, a 62 procent ma o niej negatywne zdanie. W porównaniu do poprzedniego badania z przełomu czerwca i lipca o 5 punktów procentowych wzrosła liczba niezadowolonych, a o 2 punkty procentowe spadła liczba Polaków zadowolonych z pracy Sejmu. 12 procent ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

Pracę senatorów chwali 33 procent badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a krytykuje je 51 procent (wzrost o 2 punkty procentowe). 16 procent badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Prezydentura Andrzeja Dudy

Pogorszeniu uległy notowania głowy państwa. 47 procent Polaków wyraża niezadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania. Niemal tyle samo, bo 46 procent badanych, wypowiada się o prezydenturze dobrze (spadek o 6 pkt proc.). 7 procent badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć" i nie ma zdania na temat działalności prezydenta.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (388) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS (CAWI).

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 25 sierpnia 2022 roku na próbie liczącej 1043 osoby (w tym: 60, proc. metodą CAPI, 23,3 proc. – CATI i 16,7 proc. – CAWI).

Reklama

CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.