Ceremonia zapalenia przez papieża światełka i udzielenia błogosławieństwa wiernym, zgromadzonym na Placu świętego Piotra, zakończyła uroczystość odsłonięcia bożonarodzeniowej szopki.

Reklama

Po raz pierwszy świeczka w papieskim oknie pojawiła się w wigilijny wieczór w 1981 roku. W ten sposób Jan Paweł II wyraził solidarność z Polską, gdzie 11 dni wcześniej wprowadzony został stan wojenny.

Gest ten od tego czasu powtarzany był przez polskiego papieża co roku, a tradycję tę kontynuuje jego następca.