Większością pięciu do dwóch głosów sędziowie odrzucili twierdzenie Assange'a, iż wydany wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania jest nieważny.

Reklama

Ekstradycję zarządził już brytyjski sąd niższej instancji.