W orędziu wyemitowanym podczas niedzielnej mszy w Dublinie Benedykt XVI zwracając się do uczestników 50. Kongresu Eucharystycznego podkreślił: - Dziękczynienie i radość z powodu tej wielkiej historii wiary i miłości zakłóciło niedawno w straszny sposób ujawnienie grzechów popełnionych przez kapłanów i osoby konsekrowane wobec osób powierzanych ich trosce.

Reklama

Zamiast ukazywać im drogę do Chrystusa, do Boga, zamiast dawać świadectwo Jego dobroci, dopuścili się nadużyć wobec nich i podważyli wiarygodność orędzia Kościoła. Jak możemy wytłumaczyć fakt, że osoby, które przyjmowały regularnie Ciało Pańskie i wyznawały swoje grzechy w Sakramencie Pokuty, mogły obrazić w taki sposób? Pozostaje to tajemnicą - mówił papież.

Wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy przybyli także z dalekich krajów, by wesprzeć Kościół w Irlandii obecnością i modlitwą.

Benedykt XVI przypomniał, że Kongres odbył się w czasie, gdy Kościół przygotowuje się do rozpoczynającego się w październiku Roku Wiary upamiętniającego 50. rocznicę inauguracji Soboru Watykańskiego II. Zwrócił uwagę na konieczność pełnej realizacji odnowy soborowej w Kościele.

Przypomniał także Irlandczykom: - Jesteście dziedzicami Kościoła, który był potężną siłą na rzecz dobra w świecie i który obdarzył głęboką i trwałą miłością Chrystusa i Jego Najświętszej Matki wielu, wielu innych.