Franciszek przybył do grobu błogosławionego Jana Pawła II w bazylice watykańskiej wkrótce po jej zamknięciu o godzinie dziewiętnastej. Poprzedniego dnia papież odwiedził watykańską nekropolię i modlił się przy grobie św. Piotra. W rocznicę śmierci Karola Wojtyły watykańskie radio przypomniało dwie wypowiedzi o nim kardynała Jorge Mario Bergoglio.

Reklama

4 kwietnia 2005 roku ówczesny arcybiskup Buenos Aires mówił o nim jako o konsekwentnym świadku Pana, który na modlitwie i adoracji pozwalał się kształtować mocy Boga, a 1 maja sześć lat później podkreślił odwagę, z jaką nowy błogosławiony obalał dyktatury,
powtarzając na koniec słowa, od których Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat: Nie lękajcie się.

W 1992 roku papież Polak mianował argentyńskiego jezuitę biskupem, dziewięć lat później włączył go do Kolegium Kardynalskiego.