Dokument miał dotyczyć - jego zdaniem - wyłącznie kwestii pedofilii wśród duchownych katolickich, czyli przedstawionego w grudniu raportu Watykanu, jak również przesłuchania jego delegacji w Genewie w połowie stycznia.

Reklama

Genewski komitet zażądał zwolnienia z zajmowanych stanowisk i funkcji wszystkich duchownych, którzy splamili się pedofilią bądź tylko podejrzani są o to przestępstwo, i zarzucił Stolicy Apostolskiej długoletnią politykę pobłażania wobec winnych, którzy tym samym uniknęli kary. Czytaj więcej>>>>

Do listy tej dołączono wniosek o ujawnienie liczby dzieci księży katolickich oraz zmianę stanowiska Kościoła wobec aborcji w przypadku zagrożenia życia.

W swojej reakcji Watykan skoncentrował się na tym punkcie, stwierdzając z ubolewaniem, że komitet ONZ-wski posunął się do próby ingerencji w nauczanie Kościoła na temat godności osoby ludzkiej i korzystania z wolności religijnej.

W komunikacie zapewnia się, że Stolica Apostolska ponawia swoje zaangażowanie w obronę i promocję praw dziecka. Podkreślono, że końcowe uwagi ONZ-wskiego komitetu zostaną szczegółowo przeanalizowane i ocenione.