Meksyk odpowiedział nie na apele Watykanu w sprawie ochrony tradycyjnej rodziny. Stolica Piotrowa prosiła władze Meksyku o ochronę naturalnej instytucji rodziny, życia ludzkiego od momentu poczęcia i małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
Meksykański MSZ wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że konstytucja kraju zakazuje dyskryminacji i opowiada się za równością praw.


Reklama

Od 2007 roku aborcja w Dystrykcie Federalnym, czyli w stołecznym mieście Meksyk przestała być karalna do 12. tygodnia ciąży. W stolicy zrównano również prawa związków homoseksualnych z małżeństwami heteroseksualnymi. Część stanów federalnego Meksyku poszło w ślady stolicy. W kilkunastu innych uchwalono poprawki do miejscowych konstytucji, które uniemożliwiły przyjęcie w przyszłości stołecznych pomysłów i uznające prawo do życia, od poczęcia za podstawowy przywilej człowieka.