Do Rady Bezpieczeństwa włączono szefa Komitetu Kontroli Państwowej Iwana Cierciela, ministra obrony Wiktara Chrenina, szefa Państwowego Komitetu Przemysłu Wojskowego Dzmitryja Pantusa i szefa sztabu generalnego, wiceministra obrony Alaksandra Walfowicza.

Reklama

Ze składu rady usunięto Stanisława Zasia (wcześniej sekretarza Rady, od 1 stycznia sekretarza generalnego ODKB – Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), byłego szefa KGK Leanida Anifimaua i byłego premiera Siarhieja Rumasa.