Chorwacja otrzymała 510 mln euro, Cypr 250 mln euro, Grecja 2 mld euro, Włochy dodatkowe 6,5 mld euro, Łotwa 120 mln euro, Litwa 300 mln euro, Malta 120 mln euro, Słowenia 200 mln euro oraz Hiszpania - 4 miliardy euro.

Reklama

Wsparcie to, w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach, pomoże tym państwom w radzeniu sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych i utrzymaniem zatrudnienia. W szczególności środki mają pomóc pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych programów wsparcia pracy w niepełnym wymiarze i innych podobnych środków, które kraje wprowadziły w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.

Pod koniec października Włochy, Hiszpania i Polska otrzymały łącznie 17 mld euro w ramach instrumentu UE SURE.

Dzisiejsza wypłata nastąpiła po drugiej emisji obligacji społecznych w ramach instrumentu EU SURE, która - jak podała Komisja - spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

Instrument SURE może zapewnić do 100 mld euro wsparcia finansowego dla wszystkich państw członkowskich. Jak dotąd Komisja zaproponowała udostępnienie 90,3 mld euro wsparcia finansowego 18 państwom członkowskim. Kolejne wypłaty będą miały miejsce w ciągu najbliższych miesięcy, po emisji obligacji.

Druga fala mocno uderza w Europę. UE jest po to, aby wspierać. Chcemy chronić ludzi przed tym wirusem, a także chcemy chronić ich miejsca pracy, ponieważ kryzys dotyka również firmy. (...) Dzięki SURE mobilizujemy do 100 miliardów euro pożyczek dla krajów UE, aby pomóc w finansowaniu programów pracy krótkoterminowej. Ta druga wypłata, w wysokości 14 miliardów euro, pomoże pracownikom uzyskać dochód. Nadejdzie więcej - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

10 listopada Komisja Europejska po raz drugi wyemitowała obligacje społeczne w ramach instrumentu EU SURE o łącznej wartości 14 mld euro. Emisja obejmowała dwie serie obligacji, z terminem spłaty 8 mld euro w listopadzie 2025 r. i 6 mld euro w listopadzie 2050 r.

Obligacje emitowane przez UE w ramach SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to inwestorom pewność, że zmobilizowane fundusze będą służyć społecznemu celowi.