"Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Czechom i Polsce, ponieważ w tych dwóch państwach członkowskich ograniczane jest prawo obywateli innych państw członkowskich UE do wstępowania do krajowych partii politycznych. Z powodu tego ograniczenia obywatele innych państw członkowskich UE mieszkający w Czechach lub Polsce nie mogą w pełni korzystać z prawa do kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele tych dwóch państw" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Czechy i Polska wyjątkiem na mapie UE

Czechy i Polska są jedynymi państwami członkowskimi, w których taki zakaz nadal obowiązuje, podano także.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Czechom w 2012 r. i przeciwko Polsce w 2013 r., a następnie w kwietniu 2014 r. wydała uzasadnione opinie dotyczące obu państw. W odpowiedzi zarówno Czechy, jak i Polska stwierdziły, że ich krajowe przepisy są zgodne z prawem UE.

Zakaz sprzeczny z prawem UE

W grudniu 2020 r., Komisja wystosowała do Czech i Polski pisma polityczne z prośbą o przekazanie w ciągu dwóch miesięcy aktualnych informacji na temat wszelkich zmian legislacyjnych.

W ramach działań następczych nie zgłoszono żadnych zmian legislacyjnych dotyczących tej kwestii, podkreśliła KE.

Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, że ograniczenia utrudniające obywatelom UE niebędącym obywatelami Czech i Polski wstąpienie do partii politycznej w Czechach i Polsce są sprzeczne z prawem UE, ponieważ naruszają art. 20 ust. 2 lit. b) i art. 22 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zasadę niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, podano także.