"Wolność, solidarność i szacunek dla prawa to wartości fundamentalne" - te słowa polskiego prezydenta wyeksponowano w rzymskiej gazecie.

Reklama

Położono też nacisk na jego apel o to, aby Unia Europejska zjednoczona stawiła czoła wyzwaniom, takim jak rozpad światowego ładu geopolitycznego, bezpieczeństwo energetyczne i masowa migracja.

Andrzej Duda napisał, że we współczesnym języku polskim istnieje popularny idiom "bronić jak niepodległości". "Oznacza on - wyjaśnił - jednoznaczne i pełne determinacji opowiedzenie się za jakąś racją czy wartością. Skąd ten zwrot? Odpowiedź na to pytanie będzie oczywista dla każdego, kto 11 listopada zechce uczestniczyć w obchodach naszego Narodowego Święta Niepodległości. To celebracja wartości, która łączy dziesiątki milionów Polaków".

"Echo niezwykłego entuzjazmu naszych przodków, którzy w roku 1918, po 123 latach niewoli, wreszcie dopięli swego: wywalczyli powrót niepodległej Polski na polityczną mapę Europy. To przypomnienie olbrzymiego sukcesu, który po dziś dzień napełnia nas radością i dumą. Święto nagrodzonej wytrwałości i optymizmu – bo przecież ani na moment nie pogodziliśmy się z dominacją trzech obcych, absolutystycznych imperiów" - przypomniał.

Zdaniem prezydenta jest to również "uroczysta deklaracja, że własne, suwerenne państwo – wspólny, urządzany przez nas samych dom oraz najpewniejszy gwarant naszych praw i wolności – jest dla nas dobrem bezcennym. Dobrem, w obronie którego gotowi jesteśmy do najwyższych poświęceń".

Reklama

"Wartości fundamentalne, nierozdzielne i komplementarne"

Podkreślił, że dzieje utraconej i z trudem odzyskanej państwowości sprawiły, że Polacy siebie samych i zmieniający się świat postrzegają przede wszystkim przez pryzmat wolności i solidarności.

"Pamiętamy, że właśnie te dwa ideały umożliwiły niegdyś narodziny i rozkwit europejskiej potęgi, jaką była partnerska unia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uważamy je także za fundament naszej pomyślnej przyszłości oraz warunek powodzenia współtworzonych przez Polskę inicjatyw służących pokojowi i współpracy w Europie: Unii Europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego oraz wzmacniających je porozumień regionalnych, w tym szczególnie Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki"- dodał.

Andrzej Duda zapewnił: "Wolność, solidarność i szacunek dla prawa uznajemy za wartości fundamentalne, nierozdzielne i komplementarne. Jestem głęboko przekonany, że tylko w oparciu o nie społeczność europejska zaradzi piętrzącym się przed nią kryzysom".

Reklama

W tym kontekście wymienił dekompozycję światowego ładu geopolitycznego, wojnę hybrydową, troskę o bezpieczeństwo energetyczne, epidemiologiczne i żywnościowe, zmiany klimatyczne, masowe migracje, "wzmocnienie demokracji pozwalające uniknąć pokusy technokratycznego elitaryzmu, wolność słowa w warunkach komunikacji cyfrowej, społeczną odpowiedzialność ponadnarodowych korporacji i przedsiębiorstw sektora finansowego, globalny wyścig w obszarach nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz eksploracji przestrzeni kosmicznej".

"Jeżeli Europejczycy chcą stawić im czoła, muszą działać razem. Muszą działać teraz" - dodał.

Prezydent zapewnił: "Jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej, który pomnaża jej sukcesy na polu globalnej rywalizacji i współpracy. Podejmujemy też znaczny wysiłek, by chronić jej granice – szczególnie w ostatnich miesiącach".

Tekst ukazał się w ramach projektu "Opowiadamy Polskę Światu", realizowanego przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej.