Wyborcy, którzy w dniu wyborów do PE będą przebywać za granicą, mają kilka możliwości, aby oddać głos na polskich kandydatów.

Jak głosować za granicą?

Aby to zrobić muszą złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek należy złożyć najpóźniej we wtorek 4 czerwca; można to zrobić na trzy sposoby: przez internet (https://ewybory.msz.gov.pl/), składając wniosek w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście lub listownie) lub składając wniosek na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku.

Reklama

W tegorocznych wyborach do PE - zgodnie z decyzją MSZ - za granicą powstanie 299 obwodów głosowania.

Obwody głosowania za granicą - gdzie?

Reklama

Najwięcej obwodowych komisji wyborczych będzie w miejscach, w których przebywa większa liczba Polaków, a więc w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Ze względu na wojnę w Ukrainie odstąpiono od organizowania wyborów w tym kraju. Ponadto w dwóch krajach – Białorusi i Rosji - z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą wybory zostaną przeprowadzone jedynie w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych w Mińsku i w Moskwie. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa zniesiono obwód głosowania w Iraku. Listę obwodów można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024.

Inną opcją jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej komisji w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 6 czerwca. Zaświadczenie można pobrać także za granicą - wtedy wniosek składa się do konsula, również do 6 czerwca./

PKW przypomina

Wyborca, któremu wydano takie zaświadczenie, zostanie wykreślony ze spisu w dotychczas był ujęty. PKW przypomina, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W takim wypadku, niezależnie od przyczyny, nie będzie można otrzymać kolejnego zaświadczenia ani wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.