W Biskupinie nikomu nic się nie stało. Komisja wraz ze wszystkimi dokumentami przeniosła się do pobliskiej szkoły. Przyczyną pożaru był zbyt mocno rozpalony kominek. Przerwa w głosowaniu trwała około półtorej godziny. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński powiedział jednak, że nic nie wskazuje na to, żeby głosowanie, a tym samym cisza wyborcza w całym kraju zostały przedłużone.

Reklama

Dwa przypadki złamania ciszy wyborczej zgłoszono do Krajowego Biura Wyborczego w Koninie. W nocy w tym wielkopolskim mieście zniszczono plakaty jednego z komitetów. Z kolei przy jednym z lokali wyborczych stanął samochód z banerem reklamującym kandydata. Obie sprawy bada policja. Głosowanie w Konińskim Okręgu Wyborczym przebiega bez zakłóceń.

Dziś wybieramy członków Sejmu i Senatu. Głosowanie potrwa do 21. W lokalu wyborczym otrzymamy kartę głosowania do Sejmu w formie książeczki i żółtą kartę głosowania do Senatu. Aby oddać ważny głos, należy postawić krzyżyk lub znak X w kwadraciku przy nazwisku wybranego kandydata. Na każdej karcie może być tylko jeden krzyżyk.

Do 21 obowiązuje cisza wyborcza. Nie można prowadzić agitacji ani publikować wyników sondaży. Za naruszenie ciszy grożą kary finansowe.
Według przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, oficjalne wyniki wyborów zostaną podane we wtorek wieczorem.